Detail projektu

Zpět

Informační slohový postup

Datum zveřejnění : 8. 2. 2015Tisk
Kategorie : Sloh moderně
Autoři :  Schacherl
Škola : ravz1
Pod vedením : Schacherl

Informační slohový postup

Informační slohový postup je z hlediska vnitřního uspořádání (už víme, že z hlediska kompozičního) nejjednodušší. Informace se zde pouze konstatují, jejich vzájemná souvislost nemusí být vůbec vyjádřena, popř. je minimální. Sdělována jsou hlavní fakta, často v libovolném pořadí za sebou. Pro informační slohový postup je typická forma výčtu.

Cílem je poskytnout jednoduché informace a prostá fakta (co, kdy, kde).

Nerozsáhlý, ale souvislý text podávající jen základní informace. Je realizován spisovným i nespisovným jazykem, v mluvené i písemné formě.

V soukromé komunikaci, administrativní komunikaci, ve zpravodajství.

Splést si ho lze s popisným slohovým postupem – liší se od něho menším rozsahem a chybějící, respektive nezáměrnou kompozicí.

Někdy se plete i s vyprávěcím slohovým postupem – liší se od něho rozsahem a pouhým výčtem hlavních informací bez vyjádření události v čase.

Základní slohové útvary: SMS, zpráva (e-mail, chat), životopis

SMS

Zkratka z anglického Short message service, název služby poskytované mobilními telefony. V České republice se zkratka využívá i pro označení krátké textové zprávy, omezené délkou 160 znaků. Krátké textové zprávy využíváme pro rychlou a nepřímou komunikaci, která má většinou neoficiální charakter.

E-mail

E-mail (nebo pouze mail) je označení pro elektronickou poštu/zprávu. Jako e-mail označujeme jak samotný systém elektronické pošty (přijímání, odesílání, doručování), tak i konkrétní e-mailové zprávy. Elektronická zpráva plní funkci oficiální i neoficiální korespondence a postupně nahrazuje osobní a úřední dopis.

Chat

Chat (hovor, klábosení, povídání) je anglická zkratka pro písemný rozhovor dvou či více komunikantů prostřednictvím komunikační sítě. Nejčastěji představuje písemnou formu neoficiální běžné komunikace.

  

Životopis

Životopis (z latiny curriculum vitae = běh života), nejčastěji jako profesní nebo akademický životopis. Dnes obvykle strukturovaný, řazený sestupně (od nejaktuálnějších informací). Obsahuje osobní údaje, vzdělání, přehled pracovních aktivit, popř. i další důležité dovednosti, zájmy. Slouží především jako příloha k žádosti o zaměstnání.

 

 


Multimédia

Kvíz Informační slohový postup Kvíz Informační slohový postup Kvíz
Rozřazování informační slohový postup Rozřazování informační slohový postup Rozřazování

Stáhnutelné přílohy

Žádná multimédia nebyla přiložena.

Citace

Nenalezena žádná citace


Nahoru