Detail projektu

Zpět

Popisný slohový postup

Datum zveřejnění : 7. 1. 2015Tisk
Kategorie : Sloh moderně
Autoři :  Schacherl
Škola : ravz1
Pod vedením : Schacherl

Popisný slohový postup spočívá v zachycení základních (vnějších) znaků, vlastností, částí předmětů, jevů nebo děje na základě smyslového pozorování. Informace jsou zde podávány formou výčtu. Jejich pořadí je volné, ale ne libovolné. Z tradice očekáváme určitý řád, který nám umožňuje vytvořit si představu o popisovaném objektu či jevu.

Cílem je vytvoření názorné (a věrné) představy popisovaného předmětu, jevu, děje.

Jak jej poznám?

Jedná se o nadčasový, názorný text. Realizován je většinou spisovným jazykem, převažuje písemná forma. Ze slovních druhů v něm převládají podstatná a přídavná jména.

Kde jej najdu?

Vyskytuje se ve všech oblastech komunikace.

S čím si ho mohu splést?

Nejčastěji se plete s informačním slohovým postupem a vyprávěcím slohovým postupem. Od informačního slohového postupu se liší subjektivitou a větším rozsahem, od vyprávěcího slohového postupu se liší nadčasovostí.

Popis

Popis nebo také identifikační popis slouží k názornému a výstižnému zobrazení základních znaků, vlastností předmětů, jevů nebo děje. Popis je nadčasový, může být statický a dynamický. Statický představuje popisy věcí, zvířat, osob atd., dynamický popisuje konkrétní události, procesy, děj. Informace jsou v popisu řazeny podle předem daného záměru autora. Cílem popisu je výstižná identifikace zobrazovaného objektu.

Líčení

Líčení nebo též subjektivně zabarvený popis obsahuje záměrně užité prostředky ze stylové oblasti umělecké komunikace. Básnické prostředky podtrhují subjektivitu a emotivní složky identifikace.

Charakteristika

Charakteristika je popisný slohový útvar, který se zaměřuje na zobrazení povahových vlastností člověka, zvířete, věci. Charakteristika může být přímá a nepřímá, vnější či vnitřní. Přímá charakteristika zobrazuje vlastnosti přímo a výslovně, nepřímá charakteristika využívá nepřímých pojmenování (metafora, metonymie) a prostředků srovnání.

Posudek

Posudek je popisný slohový útvar prezentující odborné vyjádření či stanovisko; např. znalecký, pracovní, posudek na seminární/bakalářskou/diplomovou práci.


Multimédia

Kvíz popisný slohový postup Kvíz popisný slohový postup Kvíz
Rozřazování popisný slohový postup Rozřazování popisný slohový postup Rozřazování

Stáhnutelné přílohy

Žádná multimédia nebyla přiložena.

Citace

Nenalezena žádná citace


Nahoru