Detail projektu

Zpět

Výkladový slohový postup

Datum zveřejnění : 7. 1. 2015Tisk
Kategorie : Sloh moderně
Autoři :  Schacherl
Škola : ravz1
Pod vedením : Schacherl

Výkladový slohový postup zachycuje vnější i vnitřní souvislosti sdělovaných faktů (nejvíce příčinných vztahů), tj. vysvětluje podstatu jevů. Obsahová složitost se odráží i ve formální složitosti, např. ve větné stavbě. Ve výkladovém slohovém postupu je nežádoucí subjektivita. Objektivní vztahy jsou vyjádřeny neosobně a nezaujatě, převažuje analýza předávaných informací. Charakteristické je výrazné členění textu, a to horizontálně (kapitoly, podkapitoly, odstavce) i vertikálně (poznámkový aparát). Text bývá doplněn grafy, tabulkami, obrázky, schématy apod. Zřetelný je důraz na přehlednost sdělovaných informací.

Cílem je sdělení objektivně existujících vazeb a vztahů (co, kdy, kde + proč).

Jak je poznám?

Je to nadčasový, neosobní, informačně nasycený text. Realizován je spisovným jazykem, nejčastěji písemnou formou. Ze slovních druhů v něm převládají substantiva a adjektiva vyjadřující pojmy a terminologii.

Kde jej najdu?

Uplatňuje se v odborných textech, ale i v textech publicistického stylu (analytického podstylu). Rozlišují se dva základní přístupy: induktivní (z latinského vyvozovat – od konkrétního k obecnému) a deduktivní (z latinského odvozovat – od předpokladů k závěrům).

S čím si ho mohu splést?

Od informačního slohového postupu se liší složitostí vztahů a souvislostí mezi sdělovanými fakty (odpověď na otázku proč). Od vyprávěcího slohového postupu se liší nedějovostí a nadčasovostí. Od popisu se liší analýzou/rozborem předávaných informací. Od úvahového slohového postupu se liší objektivitou.

Referát 

Referát je slohový útvar, který v omezené míře představuje obsah zvoleného tématu; předkládá základní informace o zvoleném tématu. Měl by být objektivní, výstižný, srozumitelný, jasný a orientovaný na adresáta. Referáty lze dělit na základě různých kritérií, např. na kritické, informativní atd.

Abstrakt

Abstrakt je stručná charakteristika obsahu, cílů, významu dokumentu. Je povinnou přílohou vědeckých prací, je psán ve světovém jazyce.

 


Multimédia

Kvíz výkladový slohový postup Kvíz výkladový slohový postup Kvíz
Rozřazování výkladový slohový postup Rozřazování výkladový slohový postup Rozřazování

Stáhnutelné přílohy

Žádná multimédia nebyla přiložena.

Citace

Nenalezena žádná citace


Nahoru