Detail projektu

Zpět

Úvahový slohový postup

Datum zveřejnění : 7. 1. 2015Tisk
Kategorie : Sloh moderně
Autoři :  Schacherl
Škola : ravz1
Pod vedením : Schacherl

Úvahový slohový postup zachycuje vnitřní souvislosti sdělovaných faktů. Je založený na vyjadřování názorů autora a subjektivním hodnocení faktů. Obsahuje autorské postoje, hodnocení, srovnání, vyvozování, logickou argumentaci. Od výkladového slohového postupu jej odlišuje subjektivita. Někdy se považuje za variantu výkladového slohového postupu. Úvahový slohový postup je základním slohovým postupem eseje. Častý je zejména ve společenských a humanitních vědách. Objevuje se i v uměleckém stylu, např. v reflexivní lyrice.

Cílem je subjektivizované sdělení objektivně existujících vazeb a vztahů.

Jak jej poznám?

Oproti výkladovému slohovému postupu je uvolněnější, má variabilnější větnou stavbu, převažuje spisovný neutrální jazyk. Představuje výrazně individualizovaný projev.

Kde jej najdu?

Uplatňuje se v odborných textech, v textech publicistického stylu a uměleckého stylu.

S čím si ho mohu splést?

Od informačního slohového postupu se liší složitostí vztahů a vyjádřenou souvislostí mezi sdělovanými jevy. Od vyprávěcího slohového postupu se liší nedějovostí a nadčasovostí. Od popisu se liší analýzou předávaných informací. Od výkladového slohového postupu se liší subjektivitou.

Úvaha

Úvaha představuje autorské zamyšlení na základě konkrétních poznatků směřující k obecnějšímu řešení. Autor zaujímá postoj k určité problematice, kterou se snaží objasnit na základě argumentace a faktů.

Fejeton

Fejeton (z francouzského feuilleton = lístek jako zvláštní příloha novin nebo podčárník jako komentář pod čarou) představuje slohový útvar kratšího rozsahu, který komentuje všední, ale přitom aktuální téma zajímavým, subjektivním, často vtipným způsobem. Pro fejeton je typická ironie, hyperbola, jazyková komika a často i pointa. Ve fejetonu se kombinuje slohový postup vyprávěcí se slohovým postupem popisným a úvahovým.


Multimédia

Kvíz úvahový slohový postup Kvíz úvahový slohový postup Kvíz
Rozřazování úvahový slohový postup Rozřazování úvahový slohový postup Rozřazování

Stáhnutelné přílohy

Žádná multimédia nebyla přiložena.

Citace

Nenalezena žádná citace


Nahoru