Slohové postupy a útvary

Datum zveřejnění : 7. 1. 2015
Kategorie : Sloh moderně
Autoři :  Schacherl
Škola : ravz1
Pod vedením : Schacherl

Slohové postupy a útvary

Při tvorbě libovolného textu stojí jeho autor (mluvčí/pisatel) vždy před volbou slohového postupu. Slohový postup představuje základní linii výstavby každého textu (způsob podání tématu), a to jak po formální, tak i po obsahové stránce. Autor se musí rozhodnout pro určitý model jazykového vyjádření toho, o čem hodlá mluvit/psát (tématu). Slohový postup tak odráží jeho záměr, zda o skutečnosti chce podat stručnou informaci, nebo ji zamýšlí vyprávět, popisovat, popř. o ní podávat výklad či uvažovat.

Uspořádání jednotlivých složek textu v rámci jeho celku nazýváme kompozicí. Kompozici si lze představit jako určitou vnitřní organizaci, strukturu, popř. řád každého textu. Členění textu předznamenává heslovitě osnova. Autor ji vytváří v první fázi tvorby textu. Osnova tedy představuje zároveň i záměr nebo plán textu. Kompozice není jednotná, ale liší se v rámci jednotlivých slohových postupů.

Konkrétními výsledky realizace slohových postupů jsou slohové útvary. Po formální i obsahové stránce představují vždy uzavřené texty, často založené na více slohových postupech (např. slohový útvar vypravování bývá založen na vyprávěcím slohovém postupu a popisném slohovém postupu). Při volbě slohového útvaru vycházíme vždy z dominantního slohového postupu. Slohový útvar představuje ustálený model či schéma textu v jednotlivých oblastech mezilidské komunikace.

Rozlišujeme tyto základní slohové postupy:

- informační slohový postup

- vyprávěcí slohový postup

- popisný slohový postup

- výkladový slohový postup

- úvahový slohový postup


Multimédia

Kvíz slohové postupy a slohové útvary Kvíz slohové postupy a slohové útvary Kvíz
Rozřazování slohové postupy Rozřazování slohové postupy Rozřazování

Citace

Nenalezena žádná citace


Schacherl Martin, Slohové postupy a útvary (7. 1. 2015). ravz1. Systém RAVZ.
Url : app1.ravz.cfme.net/default.aspx?id=38

Pro citaci použijte následující kód, který vložíte do políčka v citacích při vytváření projektu:
#0038#